Partner

Pages

Friday, November 4, 2011

Menunaikan Shalat dan Puasa, Tapi Merugi

Agama sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adalah menjalin kontak sosial baik. Allah SWT tidak memedulikan shalat, puasa, dan zakat seorang hamba selama pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut tidak disertai dengan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, khususnya dengan keluarganya. Abu Hurairah ra menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Orang yang pailit dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Ia datang (membawa pahala-pahala tersebut) padahal semasa di dunia mencerca si anu, memakan harta si anu, mengalirkan darah si anu, dan memukul si anu. Maka ia memberikan pahala amal kebajikannya kepada si anu. Jika pahal kebajikannya telah habis sebelum seluruh kewajibannya ditunaikan, maka dosa (keburukan) mereka diserahkan kepadanya, kemudia ia dilemparkan ke neraka.”  
H.R. Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad bin Hanbal)

No comments:

Post a Comment

 
Free Blogger Templates