Partner

Pages

Wednesday, March 23, 2011

Orang yang Paling Menyesal Pada Hari Kiamat

Alkisah ada sebagian ulama yang menceritakan, bahwa pada hari kiamat besok tidak ada orang yang paling menyesal kecuali tiga orang.


Pertama : seorang lelaki yang mempunyai budak. Lelaki itu kemudian mengajarkan kepada budak tentang Islam dan syariatnya. Budak berubah menjadi orang yang taat, sedangkan lelaki itu malahan tidak taat kepada Allah. Yang demikian itu, sang budak masuk surga, sedangkan sang tuan masuk neraka.


Kedua : sesorang yang mengais dari segala penjuru, akan tetapi orang itu tidak menggunakan harta tersebut untuk sedekah. Kemudian harta itu diwarisi oleh orang lain. Orang lain kemudian bekerja dengan penuh ketaatan yang digunakan bagi dirinya. Orang yang mewarisi harta akan selamat karena tindakannya itu, sebaliknya lelaki yang perama akan celaka.


Ketiga : sesorang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Orang yang diajar ini kemudian mengamalkan ilmu yang mereka peroleh, sedangkan ia tidak mengamalkannya. Sungguh orang-orang yang telah diajar dan mengamalkan ilmu itu adalah orang-orang yang beruntung, sedangkan lelaki itu termasuk orang-orang yang hancur (menyesal). 

No comments:

Post a Comment

 
Free Blogger Templates